Tất cả dự án

thế giới bất động sản

Dự án test
 • Hà Nội, Quận Long Biên
 • Giá: Thương lượng
Mô tả

thế giới bất động sản

Dự án Vương test
 • Hà Nội, Quận Tây Hồ
 • Giá: Thương lượng
Dự án Vương test

thế giới bất động sản

The Era Premium
 • Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh
 • Giá: Thương lượng
Dự án The Meadow Bình Chánh là một khu đô thị phát triển bởi Tập đoàn Gamuda Land tại Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này nằm trên mặt tiền đường Vĩnh Lộc (Hương Lộ 80), thuộc xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Dự án có quy mô lên tới 5 hecta và bao gồm 212 sản phẩm nhà

thế giới bất động sản

Hưng Gia
 • Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh
 • Giá: Thương lượng
Dự án The Meadow Bình Chánh là một khu đô thị phát triển bởi Tập đoàn Gamuda Land tại Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này nằm trên mặt tiền đường Vĩnh Lộc (Hương Lộ 80), thuộc xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Dự án có quy mô lên tới 5 hecta và bao gồm 212 sản phẩm nhà

thế giới bất động sản

Hoàng Anh Gia Lai 1
 • Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh
 • Giá: Thương lượng
Dự án The Meadow Bình Chánh là một khu đô thị phát triển bởi Tập đoàn Gamuda Land tại Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này nằm trên mặt tiền đường Vĩnh Lộc (Hương Lộ 80), thuộc xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Dự án có quy mô lên tới 5 hecta và bao gồm 212 sản phẩm nhà

thế giới bất động sản

Phú Mỹ An
 • Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh
 • Giá: Thương lượng
Dự án The Meadow Bình Chánh là một khu đô thị phát triển bởi Tập đoàn Gamuda Land tại Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này nằm trên mặt tiền đường Vĩnh Lộc (Hương Lộ 80), thuộc xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Dự án có quy mô lên tới 5 hecta và bao gồm 212 sản phẩm nhà

thế giới bất động sản

Asiana Riverside
 • Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh
 • Giá: Thương lượng
Dự án The Meadow Bình Chánh là một khu đô thị phát triển bởi Tập đoàn Gamuda Land tại Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này nằm trên mặt tiền đường Vĩnh Lộc (Hương Lộ 80), thuộc xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Dự án có quy mô lên tới 5 hecta và bao gồm 212 sản phẩm nhà

thế giới bất động sản

Long Bình New Township
 • Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh
 • Giá: Thương lượng
Dự án The Meadow Bình Chánh là một khu đô thị phát triển bởi Tập đoàn Gamuda Land tại Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này nằm trên mặt tiền đường Vĩnh Lộc (Hương Lộ 80), thuộc xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Dự án có quy mô lên tới 5 hecta và bao gồm 212 sản phẩm nhà

thế giới bất động sản

Libera Nha Trang
 • Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh
 • Giá: Thương lượng
Dự án The Meadow Bình Chánh là một khu đô thị phát triển bởi Tập đoàn Gamuda Land tại Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này nằm trên mặt tiền đường Vĩnh Lộc (Hương Lộ 80), thuộc xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Dự án có quy mô lên tới 5 hecta và bao gồm 212 sản phẩm nhà

thế giới bất động sản

Chung cư B5
 • Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh
 • Giá: Thương lượng
Dự án The Meadow Bình Chánh là một khu đô thị phát triển bởi Tập đoàn Gamuda Land tại Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này nằm trên mặt tiền đường Vĩnh Lộc (Hương Lộ 80), thuộc xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Dự án có quy mô lên tới 5 hecta và bao gồm 212 sản phẩm nhà